Sikkerhedsregler

For at kunne være en klub under Dansk Ride Forbund skal klubben have udformet et sæt sikkerhedsregler, der er kendt af klubbens medlemmer og implementeret i klubbens dagligdag. Sikkerhedsreglerne er et supplement til det sportslige reglement og kan aldrig underkende dette. Klubben er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne håndhæves på klubbens faciliteter/tilhørssted og kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne. Medlemmer der vælger ikke at efterleve klubbens sikkerhedsregler kan efter en skriftlig advarsel indstilles til eksklusion af klubben jf. klubbens vedtægter.
Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter:
– Bær godkendt ridehjelm under ridning – undtaget herfra er ryttere med bagrytter.
– Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
– Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år
– Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller  livet
– Før altid en hest i trense eller træktov
– Løb eller råb ikke i stalden
– Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet
– Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
– Du må aldrig anvende sporer uhæmmet
– Du skal have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil for at opholde dig alene i stalden.
– Kend klubbens regler for ridning på bane
– Du skal have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil for at kunne deltage i ”fri ridning” uden undervisning
– Kend klubbens forholdsregler ved brand
– Kend klubbens opslag med de vigtigste telefonnumre.
Ridehjelm skal benyttes når man færdes til hest, overalt på Møllebakkens faciliteter.