Leje af faciliteter

Pris:
Pr gang: 50 kr
Pr måned: 300 kr
Pr halvår: 1200 kr

Lejen lægges i postkassen i mellemgangen eller afleveres til Joan/Mie