Kontakt / Bestyrelsen

Bestyrelsen

 
Formand:
Heidi Christensen
42922125
mbrk.formand@gmail.com
 
Næstformand:
Gitte Frausing
 
Kasserer:
Bjørn Christensen
42636304
mbrk.kasserer@gmail.com
 
Sekretær:
Skrållan Arndt
41608208
 
Bestyrelsesmedlem:
Mette Larsen
26223692
 
Bestyrelsesmedlem:
Rikke Madsen
25154858
 
Bestyrelsesmedlem:
Sussi Grejø
53632824
 
1. Suppleant:
Mette Meyer
41619141
 
2. suppleant
Jan Hansen
51503599
 
 
Kontakt til bestyrelsen kan ske pr tlf til de enkelte medlemmer
eller på mail mbrk.rideklub@gmail.com
 
Henvendelse vedr rideskole skal ske til Thysbjerg Ridecenter på fysio@thysbjerg.dk
 
Møllebakkens Rideklub | Præstemarksvej 4, 4241 Vemmelev - Denmark | mbrk.rideklub@gmail.com