Championat

Læs reglerne om Championat

Championatsvindere 2021
Rideskolepokal dressur – Anna Niels
Klubpokal pony dressur – Kathrine Nadia Sørensen
Klubpokal pony spring – Monique Christensen
Klubpokal hest dressur – Julie Grubak
Klubpokal hest spring – Susanne Mathiesen
Distrikspokal hest spring – Mathilde de Neergaard
Klubpokal Pony dressur 2021:
Klubpokal Pony spring 2021:
Klubpokal Hest dressur 2020:
1. Jette Fross Nielsen/Elmeskovs Kenzo 32 point
2. Mette Meyer/Libelle Blue 18 point
Klubpokal Hest spring 2020:
1. Josefine Kamstrup/Dalvangs Pride 34,25 point
2. Alma Marie Koefoed/Galan 34 point
3. Susanne Pedersen/Tajlight Hasserisgaard 34 point
Distriktpokal Pony dressur 2021:
Distriktpokal Pony spring 2021:
Distriktpokal Hest dressur 2021:
Distriktpokal Hest spring 2021:
1. Mathilde De Neergaard / Caspian 85,5 point

Championatsregler og pokaler

MBRK

For at deltage i championaterne, skal du være medlem af MBRK. Startes der for en anden klub, tæller resultatet ikke
med i MBRK’s championat.

Den foreløbige stilling i championaterne vil fremgå af MBRK.dk og blive løbende opdateret.
For at vinde et championat er det et krav at der er indberettet mindst 3 resultater på ekvipagen.
Vinderne modtager en vandrepokal (for ét år) samt et æresdækken som uddeles til generalforsamlingen.
Vinder en rytter samme pokal 3 år i træk må denne beholdes til evigt eje.
Der uddeles følgende Pokaler:

Hest dressur + Pony dressur – Klubpokal – for ekvipager uden resultater på C-plan eller højere
Hest spring + Pony spring – Klubpokal – for ekvipager uden resultater på C-plan eller højere
Hest dressur + Pony dressur – Distriktpokal – for ekvipager med resultater på minimum C-niveau
Hest spring + Pony spring – Distriktpokal – for ekvipager med resultater på minimum C-niveau
Rideskole dressur – For rideskoleryttere på rideskoleponyer. Resultaterne følger rytteren og er ikke afhængig af
hvilken rideskolepony/hest der rides.
Rideskole spring – For rideskoleryttere på rideskoleponyer. Resultaterne følger rytteren og er ikke afhængig af hvilken
rideskolepony/hest der rides.

Placeringspoint til Championatet:

Sværhedsgrad 1pl 2pl 3pl 4pl 5pl øvrige
LF eller lavere (kun spring) 6 5 4 3 2 1
LE (kun spring) 7 6 5 4 3 2
LD 8 7 6 5 4 3
LC + sv.grad 0 der ikke er angivet ovenfor 9 8 7 6 5 4
1 10 9 8 7 6 5
2 11 10 9 8 7 6
3 12 11 10 9 8 7
4 13 12 11 10 9 8
5 eller højere 14 13 12 11 10 9

Resultater for E, D og R – stævner kan indberettes til distriktspokalen, hvis ekvipagen har resultater på C- niveau eller
højere. (ved 1. resultat på C-niveau flyttes eventuelle resultater for indeværende år automatisk fra Klubpokal til
Distriktpokal)
Resultater på C-plan og højere ganges med 1,5
Fejlfrie runder i spring metode B0 samt sløjfeklasser i dressur (klasser hvor der uddeles roset ved en given
minimumprocent) giver point svarende til en 5. plads, hvis du ikke er udklasset højden / sværhedsgraden (ifølge OUT-reglerne, DRF) – hvorefter du i forhold til championatet vil være udklasset i en B0 eller sløjfeklasse.
Ved 10-29 startende i klassen ganges point med 1½, ved 30-49 startende i klassen ganges med 2, ved over 50 startende
i klassen ganges med 2½ (dette gælder ikke ved B0/ sløjfeklasser)
Holdresultater tæller ikke med i championaterne
Indberetning af stævneresultater skal ske senest 1 måned efter resultatet er opnået, med mindre andet er aftalt.
Resultater modtages kun via e-mail: mbrk.rideklub@gmail.com og skal indeholde link til resultat på DRF Live samt
oplysning om hvilken pokal der meldes point ind til.

 

<senest opdateret d. 10 November 2020>