Bestyrelsen

 

  • Formand

Lissi Christensen

mbrk.formand@gmail.com

  • Næstformand

Anja Christensen

  • Kasserer

Jeanette Hansen

  • Sekretær

Trine Kjær Olesen

  • Bestyrelsesmedlem

Britt Wiinberg

  • Bestyrelsesmedlem

Maria Jensen